Odredbe i uslovi
Dobrodošli u Bela Shop!

Ovi uslovi i odredbe opisuju pravila i propise za korištenje Belamionix d.o.o. Brčko Web Shopa, koja se nalazi na https://belashop.ba.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvatate ove odredbe i uvjete. Nemojte nastaviti da koristite Bela Shop ako ne prihvatate sve uslove i odredbe navedene na ovoj stranici.

Sljedeća terminologija se primjenjuje na ove Odredbe i uslove, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju od odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnosi na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i u skladu je sa odredbama i uslovima Kompanije. “Kompanija”, “Nas”, “Mi”, “Naši” i “Nas”, odnosi se na našu kompaniju. “Strana”, “Strane” ili “Mi” odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog da se proces naše pomoći Klijentu preduzme na najprikladniji način u izričitu svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložno važećem zakonu ba. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamjenjivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići
Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Bela Shopu pristali ste na korištenje kolačića u dogovoru sa Belamionix d.o.o. Brčko “Politika privatnosti”.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće kako bi nam omogućili da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posjetu. Naša web stranica koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih područja kako bi olakšala ljudima koji posjećuju našu web stranicu. Neki od naših pridruženih/reklamnih partnera također mogu koristiti kolačiće.

Licenca
Osim ako nije drugačije navedeno, Belamionix d.o.o. Brčko i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Bela Shopu. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Bela Shop-a za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

ne smijete:

Ponovo objavite materijal iz Bela Shopa
Prodaja, iznajmljivanje ili podlicenca materijala iz Bela Shopa
Umnožavajte, umnožavajte ili kopirajte materijal iz Bela Shopa
Redistribuirajte sadržaj iz Bela Shopa

Dijelovi ove web stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmjenjuju mišljenja i informacije u određenim područjima web stranice. Belamionix d.o.o. Brčko ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Belamionix d.o.o. Brčko, njegovi agenti i/ili povezana lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koje objavljuju svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni, Belamionix d.o.o. Brčko neće biti odgovorno za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korištenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Belamionix d.o.o. Brčko zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Odredbi i uslova.

Garantujete i izjavljujete da:

* Imate pravo da postavljate komentare na našoj web stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
*Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
*Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
*Komentari se neće koristiti za traženje ili promoviranje poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.
*Ovim odobravate Belamionix d.o.o. Brčko neisključiva licenca za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlaštenje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji vaš komentar u bilo kojem obliku, formatu ili medijima.

Hiperlinkovi na naš sadržaj
Sljedeće organizacije mogu povezivati našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

Vladine agencije;
Tražilice;
Novinske organizacije;
Distributeri internetskih imenika mogu se povezivati na našu web stranicu na isti način kao što hiperlinkuju na web stranice drugih navedenih preduzeća; i
Akreditovana preduzeća širom sistema, osim prikupljanja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smeju imati hiperlink na našu web stranicu.
Ove organizacije mogu da se povezuju na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije o veb stranici sve dok link:

(a) nije na bilo koji način obmanjujući;

(b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i

(c) uklapa se u kontekst web stranice strane koja povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje sljedećih tipova organizacija:

opštepoznati izvori informacija o potrošačima i/ili poslovnim subjektima; web stranice zajednice; udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije; Internetski distributeri imenika; internet portali; računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i obrazovne institucije i trgovačka udruženja.

Mi ćemo odobriti zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da:

(a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili našim akreditovanim preduzećima;

(b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas;

(c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo Belamionix d.o.o. Brčko; i

(d) veza je u kontekstu opštih informacija izvora.

Ove organizacije mogu povezivati na našu početnu stranicu sve dok link:

(a) nije na bilo koji način obmanjujući;

(b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i

(c) uklapa se u kontekst web stranice strane koja povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u stavu 2 iznad i zainteresirani ste za povezivanje na našu web stranicu, morate nas obavijestiti slanjem e-pošte na adresu Belamionix d.o.o. Brčko. Molimo uključite svoje ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vaše stranice, listu svih URL-ova sa kojih namjeravate da se povežete na našu web stranicu i listu URL-ova na našoj web stranici na koje želite veza. Sačekajte 2-3 sedmice za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hiperlink do naše web stranice na sljedeći način:

Korištenjem našeg korporativnog imena; ili
Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa na koji se povezuje; ili
Korištenjem bilo kojeg drugog opisa našeg web-mjesta koji je povezan na koji ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na web-stranici koja povezuje.
Nema upotrebe Belamionix d.o.o. Logotip Brčkog ili druga umjetnička djela će biti dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenci za žig.

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne smijete kreirati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način mijenjaju vizualnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

Odgovornost za sadržaj
Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih tužbi koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Nijedna veza(e) ne bi se trebala pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može protumačiti kao klevetnička, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih strana.

Zadržavanje prava
Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše web stranice. Saglasni ste da na zahtjev odmah uklonite sve linkove na našu web stranicu. Takođe zadržavamo pravo da izmijenimo ove odredbe i uslove i njihovu politiku povezivanja u bilo koje vrijeme. Kontinuiranim povezivanjem na našu web stranicu, slažete se da ćete biti vezani i slijediti ove odredbe i uvjete povezivanja.

Uklanjanje linkova sa naše web stranice
Ako pronađete bilo koju vezu na našoj web stranici koja je uvredljiva iz bilo kojeg razloga, slobodni ste da nas kontaktirate i obavijestite nas u bilo kojem trenutku. Razmotrit ćemo zahtjeve za uklanjanje linkova, ali nismo u obavezi ili da vam direktno odgovorimo.

Ne osiguravamo da su informacije na ovoj web stranici tačne, ne jamčimo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo osigurati da web stranica ostane dostupna ili da se materijal na web stranici ažurira.

Odricanje od odgovornosti
U maksimalnoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, jamstva i uvjete koji se odnose na našu web stranicu i korištenje ove web stranice. Ništa u ovom odricanju od odgovornosti neće:

ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno lažno predstavljanje;
ograničiti bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
isključiti bilo koju od naših ili vaših obaveza koje ne mogu biti isključene prema važećem zakonu.
Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, zbog delikta i zbog kršenja zakonske dužnosti.

Sve dok se web stranica i informacije i usluge na web stranici pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

Loading