Program zaštite kupaca:  Orginalna garancija proizvođača

U sklopu belashop.ba postprodajne podrške, za Vas smo kreirali „Program zaštite kupaca“.
U skladu sa tim izjavljujemo:
Da svaki proizvod kupljen na belashop.ba koji podliježe uslovima izdavanja Garantnog lista – dolazi sa ORIGINALNOM garancijom proizvođača.

Šta to zapravo znači?

 • Garancija vrijedi isključivo uz priloženi originalan račun i uredno popunjen i ovjeren garantni list od strane prodavca!

 • Proizvođači (INCCO, SOKANY, KIWI, ALPINA, DSP…uključujući sve proizvođače potrošačke elektronike koji robu nude na belashop.ba) garantuju da će proizvod tokom trajanja garancije ispravno djelovati, budete li ga koristili u skladu sa njegovom namjenom i uputama za upotrebu.GARANCIJA JE NEVAŽEĆA U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA:

   

   • Ako je proizvod fizički oštećen od strane kupca ili ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu datog proizvoda, također garancija je nevažeća ako su na proizvodu vršene izmjene od strane neovlaštenog servisa ili lica.
   • Ako se proizvod koristio na otvorenom u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu) ili ako se proizvodi nisu koristili u kućanstvu (osim ako nije navedeno drugačije).
   • Ako serijski broj na uređaju ne odgovara serijskom broju na garantnom listu.
   • Ako je naziv ili serijski broj na uređaju zamjenjen, prepravljen, uklonjen ili nečitak.
    Ako se garantni list ne slaže sa stvarnim stanjem ili ako je falsifikovan.
   • U slučaju neadekvatnog održavanja i čišćenja.
   • Ako je uređaj pokvaren zbog neadekvatnosti sistema u koji je uključen.
   • Oštećenja tipa ogrebotine, udari, kidanja, sklapajućih ili fiksnih elemenata, koji nisu otkrivena od strane kupaca u trenutku kupovine, ne čine predmet garancije.Provjera reklamacije se obavlja u najkraćem roku. Ovlašteni servis u određenom roku za taj uređaj donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod ili će se izvršiti povrat novca.

    REKLAMACIJE TAKOĐER MOŽETE DOSTAVITI U OBJEKAT GDJE STE KUPILI UREĐAJ!

    REKLAMACIJE  PRIJAVITI DIREKTNO NA BROJ CENTRALNOG SERVISA:  +387 63 287 002 ILI PUTEM E-MAIL: info@belashop.ba

Loading